Koliko se plaća carina u Srbiji na prelazima i za poručenu robu preko Interneta

Koliko se placa carina u Srbiji na prelazima i robu poručenu preko Interneta

Članak ažuriran 03. nov, 2022.

Vaša je obaveza na graničnom prelazu da prijavite novu robu vredniju od 100 evra, bez obzira na to da li je reč o odeći, tehničkim uređajima, nakitu ili nekoj drugoj robi, koju unosite u zemlju ( uvozite u zemlju ). Na vredniju robu od 100 evra se plaća carina 10% i 20% PDV ( porez ). Za robu kupljenu preko interneta u vrednosti većoj od 50 evra plaća se carina i PDV, dok pošiljke čija je vrednost manja od 50 evra plaća se samo PDV-a od 20%. Kada uvozite automobil koji je prizveden u EU stopa carine je 0%. Bez EUR1 obrasca, stopa carine za putnička vozila 12,5% a teretna vozila 20%.

To nije znao putnik iz SAD-a koji je hteo da prenese laptop, pa se neprijatno iznenadio kada je morao da plati carinu od čak 60.000 dinara na Aerodromu “Nikola Tesla“.
 
Upravi carina navodi da carinski službenik nije u obavezi da proverava da li je laptop korišćen, već proverava starost samog uređaja, prema modelu, serijskom broju i slično. Novu robu nije teško prepoznati, a često se dešava da su na njoj i etikete sa cenama ili da carinici pronađu pakovanja sa originalnim računima, ili inostrane potvrde o povraćaju PDV-a. Carinski službenici kojima je to svakodnevna rutina nemaju problem da vrlo brzo utvrde da li je reč o novoj ili korišćenoj robi.
 
Bliži se sezona putovanja pa treba znati da se na graničnom prelazu može po skraćenom postupku cariniti roba kupljena u inostranstvu za sopstvene potrebe čija vrednost ne prelazi 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Tada na carinsku osnovicu ( procenjenu vrednost robe ) obračunava se carina od 10%, a na dobijeni iznos se još dodaje i PDV od 20%. Ako vrednost robe prelazi 3.000 evra, onda će se roba cariniti u redovnom carinskom postupku, koji podrazumeva podnošenje carinske deklaracije, navodi Uprava carine.
 
 
Uvozne dažbine se ne plaćaju na lični prtljag, što mnogi putnici sa kupljenom robom u inostranstvu pokušavaju da zloupotrebe. Lični prtljag čine svi predmeti koje nosite sa sobom i služe vam dok ste na putovanju ( odeća, obuća, razni tehnički uređaji, sportski rekviziti, predmeti za održavanje lične higijene, lekovi za uobičajenu terapiju i drugi predmeti za ličnu upotrebu ). Količina ovih predmeta zavisi od svrhe putovanja, pola, zanimanja putnika, godišnjeg doba i drugih okolnosti u vezi sa konkretnim putovanjem.
 

⭐️⭐️⭐️ Prati Kavanali na Viberu

Kada putujete iz Srbije u inostranstvo na odmor, a nosite robu vredniju od 100 evra trebate da prijave na graničnom prelazu po izlasku iz zemlje, da ne bi morali da platite dažbine na tu robu u povratku kada ulazite u Srbiju. Da bi smanjili zloupotrebe u vezi sa ličnim prtljagom, carinski službenici imaju i diskreciono pravo da vas zaustave i traže prtljag na proveru sadržaja.
 
 
Prilikom ulaska u Srbiju možete biti u carinskom prekršaju ako na graničnom prelazu ne prijavite da imate više od 10.000 evra kod sebe. Unos deviza u Srbiju je slobodan, ali je iznos ograničen. Možete uneti novca koliko god želite, ali ako je više od 10.000 evra, u dinarima ili drugoj stranoj valuti, dužnost vam je da to prijavite. Dobićete potvrdu da ste uneli prijavljenu sumu i nećete imati problema pri izlasku iz zemlje, ukoliko samo prolazite kroz Srbiju ili ako novac vraćate u inostranstvo.
 

Najčitaniji članak besplatni domaći tv kanali u inostranstvu

Imajte u vidu da svaki iznos veći od 10.000 evra u dinarima ili stranoj valuti treba da prijavite prilikom svakog prelaska državne granice ( pri ulasku ili izlasku iz zemlje ).
 

Carina na robu iz inostranstva koju poručite preko interneta

Za robu koja je kupljena preko interneta, a čija je vrednost veća od 50 evra plaća se i carina i PDV, dok pošiljke čija je vrednost manja od 50 evra plaća se samo naplati PDV-a od 20%.
 
Tokom trgovačkog “crnog petka” ( Black Friday ), kada veliki broj građana Srbije odlučuje da ode u šoping ture u okolne zemlje zbog velikih popusta. Tada naši građani koriste prednost povraćaja PDV-a u tim zemljama, čime je cena proizvoda koji nabavljaju još povoljnija.
 
Potpuno je prirodno da ljudi požele da iskoriste mogućnost velikih popusta tokom tzv. crnog petka koji je popularan u susednim zemljama, samo ne treba da zaborave na važeće propise u putničkom prometu koje naša služba dosledno sprovodi”, navodi šef carinske ispostave Horgoš, Budimir Zagorac.
 
Zahvaljujući saradnji sa susednim zemljama, nakon povraćaja PDV-a, vrednost robe koju su putnici nabavili poznata je svim službama koje rade na granici. Pa je mogućnost za zloupotrebe i neprijavljivanje robe sveden na minimum.
 

Ocenite članak, ostavite komentar.

Šef carinske ispostave Pošta Beograd, Slobodan Marković, navodi da pri carinjenju poštanskih pošiljaka u 90% slučajeva se događa da pošiljke kupljene preko interneta stižu bez prateće fakture, na osnovu koje bi mogla da se ustanovi vrednost robe. Carinski službenici osim navedene vrednosti ( računa ) za utvrđivanje carinske vrednosti, koriste i druge metode, poput upoređivanja vrednosti slične ili istovetne robe.
 
Prilikom kupovine preko interneta trebalo si insistirati da prodavac pošalje fakturu uz pošiljku. Može se desiti da robu kupite kada je nKoliko se placa carinaa popustu ili akciji koje više ne postoje u trenutku kada roba pristigne na carinjenje, a ukoliko faktura ne pristigne uz pošiljku, postoji mogućnost da se dogodi da osnovica za carinjenje bude viša, jer u datom trenutku nema načina da se zna da li je roba kupljena na popustu.
 
 
Ukoliko se carinska osnovica utvrđuje nakon isteka takvih akcija, kada su cene roba vraćene na veći iznos, obračun zaista može biti veći od stvarno plaćene cene. Zbog toga u carinskoj službi savetuju da građani pre izmirivanja carinskog duga zahtevaju od poštanskog službenika obračun uvoznih dažbina na uvid i na njega, jer ukoliko imaju primedbi, mogu da ulože prigovor. Carinski prekršaji.

Najčešća pitanja i odgovori

Kako da se žalite na dažbine koje su vam naplaćene

Treba da uputite pisani zahtev za povraćaj sredstava, poštom ili da ga predate lično, nadležnoj carinarnici. U zahtevu napišite okolnosti slučaja na koji se žalite i tražite povraćaj sredstava ukoliko smatrate da ste oštećeni. Carinarnica će odlučiti o Vašem zahtevu i ukoliko ga usvoji, novac će Vam biti uplaćen na račun, a ako ne, dobićete objašnjenje o tome zašto ste odbijeni.

Na primer, ukoliko se radi o carinarnici Beograd, pošaljite žalbu na adresu, Carinarnica Beograd Odsek za carinsko upravni postupak Žorža Klemansoa 37 11000 Beograd Kontakti carinarnica nalaze se na sajtu Uprave carina. Ukoliko zahtev želite predati lično, to ćete u slučaju carinarnice Beograd uraditi na šalteru carinske ispostave Luka Beograd ili na pisarnici Odseka za carinsko upravni postupak ( ul. Žorža Klemansoa 37 ). Uz zahtev za povraćaj sredstava trebate da pratite republičke administrativne takse u iznosu od 530 dinara i tu uplatnicu priložite.

Šta se dešava u slučaju da se ne slažete sa visinom obračunatih dažbina i ne želite da ih platite

Takva mogućnost postoji, ali u tom slučaju ste dužni da na samom graničnom prelazu podnesete deklaraciju za tranzit robe do nadležne carinarnice, gde će biti sproveden redovan carinski postupak. To podrazumeva podnošenje pismene carinske deklaracije, kada se obračun dažbina vrši po stopi koja je propisana Carinskom tarifom.

Par je kupilo televizor od 190 evra u Mađarskoj i platili carinu. Zašto se to desilo, kada su domaći državljani i oboje imaju pravo da unesu robu do 100 evra ?

Platili ste uvozne dažbine, jer pri uvozu jednog predmeta nije moguće sabirati povlasticu više osoba. Povlastica koja se odnosi na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, na robu vrednosti do 100 evra, odnosi se na svakog putnika pojedinačno.

brending-01

Da li mogu da budem oslobođena plaćanja carine na venčanicu koju želim da kupim u Turskoj, s obzirom na to da imamo potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa ovom zemljom ?

Da, ukoliko večanica koju nameravate da uvezete iz Turske ima tursko preferencijalno poreklo, možete biti oslobođeni plaćanja carine prema važećem Sporazumu o slobodnoj trgovini sa Turskom. Ono što morate da znate jeste da ova vrsta povlastice zahteva sprovođenje redovnog carinskog postupka, uz podnošenje carinske deklaracije, uz koju se obavezno prilaže i dokaz o poreklu – EUR 1 ili pak izjava izvoznika o poreklu na fakturi.

Kolika je carina na automobile u Srbiji ?

Sa ličnom kartom i pasošom Republike Srbije, možete kupiti vozilo u zemljama Evrope, Nemačka, Belgija, Austrija, Švajcarska itd osim Italije i da ga uvezete na svoje ime, ukoliko ispunjava EURO 3 standard.
Treba vam, overena Ino faktura ili overen kupoprodajni ugovor sa vlasnikom vozila
Saobraćajna dozvola ( inostrana ) i saobraćajna od privremenih tablica.
Servisna knjižica ili TIF ( prijaviti na graničnom prelazu ) sa tačnom kilometražom na km satu vozila.
Euro 1 obrazac ( za vozila koja su prizvedena u EU stopa carine 0% ) bez EUR1 obrasca, stopa carine za putnička vozila 12,5% a teretna vozila 20%.
Vozila starija od 2002. godine prilažu Uverenje o ispitivanju vozila.
Očitavanje brojeva motora i šasije.
Izvozna deklaracija ili exportni dokument.
Fizička lica – Lična karta ( kopija za carinsku proceduru )
Uvoznik vozila ( fizičko lice ) potpisuje ovlašćenje špediciji u kancelarijima preduzeća koje ga zastupa u Carinskom postupku.
Uvoznik vozila ( pravno lice ) overava ovlašćenje da ga ovlašćeno preduzeće zastupa u carinskom postupku.
Overava izjavu o nameni, da li će koristiti vozilo za dalju prodaju ili za sopstvene potrebe.
Izjavu o transportnim troškovima, koliko je koštao prevoz iz zemlje iz koje potiče automobil.
Kalkulator troškova uvoza i carine automobila.

Šverc ne posustaje uprkos pandemiji
Slobodan Tomić iz Sektora za carinske postupke Uprave carina naveo je da carinska služba veoma uspešno radi na suzbijanju svih oblika povrede carinskih propisa. U toku ove 2021 godine otkriveno je više od šest miliona evra deviza, zatim 6,6 miliona cigareta, 14,5 tona rezanog duvana, tona i po narkotika i više od osam kilograma zlata.
 
Zanimljiv je podatak da je sve više švercuju lekovi. Uprava carina je zadržala više od 600.000 doza različitih lekova i naveo da je većina njih sadržavala i psihotropske supstance koje se mogu se koristiti samo uz saglasnost lekara.
 

Ocenite članak, ostavite komentar.

Ocenite članak, ostavite komentar ⬇️

guest
Ocenite članak zvezdicom
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments