ass. dr sc. med. Milena Pandrc, internista kardiolog

kontakt

Ass. dr sc. med. Milena Pandrc je internista kardiolog sa bogatim kliničkim iskustvom u dijagnostici i lečenju pacijenata sa različitim formama internističkih i kardioloških oboljenja, pre svega bolesti srčanog mišića, epikardnih arterija, srčanih zalistaka i maramice. Zaposlena je na Klinici za urgentnu medicinu na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu na poziciji lekara subspecijaliste kardiologije i na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane od 2020. godine. Njena specijalnost je dijagnostika, lečenje i praćenje pacijenata sa srčanom slabošću. ______ Ass. dr sc. med. Milena Pandrc diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine. Od 2007. godine aktivno učestvuje na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima lekara. Autor je više naučnih radova iz oblasti endokrinologije, nutricionizma, urgentne medicine i kardiologije, čime je dala svoj značajan doprinos naučnoj i široj javnosti. Stručni saradnik na projektu: "Šecerna bolest u Evropi-prevencija korišćenjem načina života, fizičke aktivnosti i intervencije ishranom", koordinator projekta prof. Jaakko Toumilehto, Institut javnog zdravlja, univerzitet u Helsinkiju, Finska. Kordinator na projektu: Ministarstva nauke "Kvalitet života u hroničnim neurološkim oboljenjima: sveobuhvatna procena efekta bolesti" pod rukovodstvom prof. dr Tatjane Pekmezović. Polja posebne ekspertize • Srčana slabost, bolesti srčanog mišića, zalistaka i epikardnih arterija, bolesti perikarda • Kardiometabolički sindrom • Predijabetes i dijabetes • Gojaznost, oboljenja štitaste žlezde | FB nalog


Naš uređivački proces

U Kavanali-u smo posvećeni da vam pružimo pouzdane, pristupačne i tačne informacije kako biste bili informisani o zdravstvenom problemu, vašem zdravlju i dobrobiti.
Koristimo uređivački proces kako bismo osigurali da vam dajemo najbolje moguće informacije.
Naš uređivački proces razvio je tim Kavanali. To je okosnica svega što radimo. Pročitajte detaljnije o našem procesu.

Članci - ass. dr sc. med. Milena Pandrc, internista kardiolog

Zdravlje Srca | Kako Očuvati Svoj Kardiovaskularni Sistem fizička aktivnost za srce

Objavljen 28. нов, 2023.

Opširnije