Naš uređivački proces


U Kavanali-u smo posvećeni tome da vam pružimo pouzdane, pristupačne i tačne informacije kako biste bili informisani da brinete o svom zdravlju i dobrobiti. Koristimo uspostavljeni uređivački proces kako bismo osigurali da vam dajemo najbolje moguće informacije.

Naš uređivački proces razvio je tim Kavanali. To je okosnica svega što radimo. Ali šta je ovaj proces? Kako da osiguramo da sve što objavimo ispunjava naše standarde?

Naš tim kreira i uređuje svaki deo sadržaja na osnovu 4 stuba našeg uređivačkog procesa. Ovi stubovi — (1) sticanje i održavanje poverenja; (2) pridržavanje visokih novinarskih standarda; (3) davanje prioriteta tačnosti, empatiji i inkluziji; i (4) stalno praćenje i ažuriranje sadržaja — da bi uvek mogli da pronađete pravovremene informacije zasnovane na dokazima koje su vam potrebne.

Kavanali autori (kreatori članka) i lekari (medicinska revizija)

1. Sticanje i održavanje poverenja

Zdravstvene informacije je lako pronaći, ali mogu biti zbunjujuće, netačne, irelevantne ili nedostupne. Ovde smo da to promenimo.

Pružamo sadržaj koji je pouzdan, tačan, zasnovan na dokazima, jasan, razumljiv, pristupačan, empatičan i primenjiv.

Kroz naš sadržaj bavimo se potpunim blagostanjem i pomažemo vam da uspostavite važnu vezu između zdravlja i načina života. Mi to zovemo „zdravlje cele osobe“. U prilog tome, otvoreno i objektivno pokrivamo niz tema i gledišta.

Svesni smo da je putovanje različito za svakoga, pa se zalažemo za inkluzivnost i empatiju. Ovde smo - bez osuđivanja - za sve koji traže bolje zdravlje.

2. Održavanje visokih novinarskih standarda

Posećujete Kavanali medicinski portal, da biste dobili tačne informacije o svom zdravlju, tako da je naša odgovornost da postavimo visoke novinarske standarde. Naše vesti i obrazovni sadržaj je nepristrasan, uravnotežen, pravovremen, delotvoran, zasnovan na istraživanju, iskren i sveobuhvatan. Naš sadržaj donosi pojedinačne perspektive sa empatijom, iskrenošću i poštovanjem.

Evo kako osiguravamo da ispunjavamo ove standarde:

 • Pažljivo biramo saradnike i redovno ih obučavamo. Naš urednički tim pažljivo bira stručne autore (kreatore sadržaja - članke). Proveravamo naše autore za stručnost i relevantno životno iskustvo. Obučavamo ih o istraživanju i pronalaženju najboljih praksi, pružamo redovne povratne informacije i kontinuirano podučavanje. Kavanali autori (kreatora članka)
 • Stručna revizija. Medicinski stručnjaci (lekari i medicinsko osoblje ) kao i stručnjaci u svojim oblastima, pregledaju naše članke (zdravstvene informacije) u pogledu medicinske tačnosti. Kavanali lekari (medicinka revizija)  se sastoji od zdravstvenih radnika iz istraživačkih institucija, profesionalnih organizacija i privatne prakse sa raznolikom i opsežnom ekspertizom u svojim oblastima. Uz svoje znanje u različitim medicinskim specijalnostima, naši medicinski recenzenti donose dodatnu perspektivu zahvaljujući svom iskustvu u kliničkoj praksi, istraživanju i kontaktu sa pacijentima.
 • Temeljno proveravamo sve brendove sa kojima smo partneri i koje pominjemo u našem sadržaju. Naš tim za integritet brenda i sadržaja istražuje poslovnu praksu partnerskih brendova i procenjuje njihove medicinske i zdravstvene tvrdnje u odnosu na trenutne naučne dokaze.
 • Sadržaj informacija o potrošačkim lekovima kreiraju vešti medicinski urednici. Naš sadržaj sa informacijama o potrošačkim lekovima kreira tim veštih medicinskih saradnika koji sarađuju sa autorima. Ovi stručnjaci su fokusirani na odgovore na vaša pitanja i znaju kako da jasno predstave komplikovane farmaceutske informacije.
 • Naš tim za vesti je u toku sa novim informacijama. Naše vesti kreiraju iskusni autori, a pregledaju ga lekari. Svakog dana, tim duboko uranja u najnovija medicinska istraživanja, tako da ste u toku sa dešavanjima u svetu zdravlja.
 • Sav sadržaj se proverava da ispunjava naše standarde. Naš tim lekara sprovodi medicinsku reviziju članka, da bi se uverio da ispunjava naše rigorozne uređivačke standarde jasnoće, tačnosti, kvaliteta izvora i inkluzivnog i empatičnog jezika.
3. Davanje prioriteta tačnosti, empatiji i inkluzivnosti

Želimo da budemo sigurni da sve što objavljujemo bude dostupno i razumljivo našim čitaocima. Kao takvi, oslanjamo se na vlasnički vodič za stilove zasnovan na Asošiejted pres stilu. Ovo osigurava da se naši autori i urednici fokusiraju na čitljivost, jasnoću, empatiju, inkluzivnost, primenu u stvarnom životu, kvalitetan izvor i jasne citate.

Primetićete da je naš glas topao i pristupačan - ali hrabar i progresivan. Osim što smo pristupačni i transparentni, mi koristimo svestan, uvažavajući jezik koji promoviše inkluzivnost i saosećanje. Koristimo empatičan jezik da bismo ispričali priče bez osuđivanja i namerno donosimo odluke da uklonimo stigmu, stereotipe i da izbegnemo pristrasnost.

U Kavanali-u smo svestan da je jezik stalna obaveza. Istražujemo jezičke trendove u zdravstvenim zajednicama. Pažljivo biramo reči osnažujući naše čitaoce i boreći se protiv stigme.

Kako se jezik razvija, mi se razvijamo sa njim. Takođe razumemo da zdravlje dotiče svakog od nas drugačije, tako da poštujemo izbor reči ljudi kada dele svoje lične priče. Na kraju krajeva, ne možemo biti pravi saveznik osim ako vas ne stavimo u centar svega što radimo. Naša upotreba jezika odražava ovaj stav.

4. Kontinuirano praćenje i ažuriranje sadržaja

Zdravstvene informacije se stalno menjaju. Pojavljuju se nova istraživanja, stare ideje se opovrgavaju, a terminologija postaje zastarela.

U Kavanali-u stalno pratimo i ažuriramo sadržaj kako bismo bili sigurni da delimo najažurnije i najtačnije moguće informacije. Da bi ovo postalo stvarnost, imamo tim autora i lekara fokusiranih na identifikaciju i ažuriranje netačnih ili nejasnih informacija.

Naš tim medicinskog osoblja za integritet sadržaja (članka) prati promene u standardima nege, novim kliničkim smernicama, odobrenjima ili opozivima lekova i glavnim preporukama iz prakse. Tim donosi ove uvide našim autorima kako bi sadržaj mogao da se ažurira tako da odražava najnovije, najtačnije i najkorisnije informacije.

Lekari i medicinsko osoblje koje radi reviziju članka je povezano sa kredibilnim medicinskim sajtovima kao što je Minstarstvo Zdravlja Srbije | Lekarska Komora Srbije | Institut za javno zdravlje Srbije ''Dr. Milan Jovanović Batut'' | UNICEF Srbija | Svetska Zdravstvena Organizacija | Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije |

U članku ćete videti datum zadnjeg ažuriranja.

 • Svaki put kada neki deo članka pregleda stručni član naše medicinske mreže, on dobija novi datum.
 • Svaki put kada neki od naših profesionalnih kontrolora činjenica verifikuje deo sadržaja, on dobija novi datum.
 • Kad god se deo sadržaja izmeni, on dobija novi datum. Izmene mogu uključivati ispravke manjih netačnosti, dodavanje novih informacija, zamenu slika i izvora ili bilo koju drugu promenu napravljenu da bi se poboljšala vrednost sadržaja za vas, čitaoca.

Radimo ažuriranje i ponovni pregled sadržaja kao rezultat nekoliko tekućih procesa:

 • Redovne revizije. Vršimo redovne revizije sadržaja da bismo odgovorili na promene u jezičkoj i medicinskoj terminologiji i trendovima u zdravstvenim zajednicama.
 • Godišnja provera brenda. Svake godine ponovo procenjujemo proverene brendove i ažuriramo svaki sadržaj koji se poziva na te brendove kako bi odražavao sve promene u performansama brenda u odnosu na naše kriterijume provere.
 • Pravovremeno ažuriranje svakog dana. Naš tim za vesti prati promene u razvoju priča i objavljuje pravovremene novosti o najvažnijim zdravstvenim vestima dana.
 • Neposredna akcija na osnovu povratnih informacija. Pozivamo čitaoce da daju povratne informacije o našem sadržaju i preduzmemo hitne mere da rešimo sve potencijalne probleme. Kada nas čitalac obavesti o potencijalnom problemu sa našim sadržajem — kao što su netačne, zastarele, nejasne ili kontradiktorne informacije — preduzimamo hitne mere. Naši autori i medicinsko saradnici istražuju povratne informacije, utvrđuju koje su revizije potrebne i ponovo objavljuju ažurirani sadržaj.
Naš uređivački proces, kreiran za vas

U Kavanali-u, vi ste naš glavni prioritet. Trudimo se da budemo saveznik na vašem putu ka zdravlju i dobrobiti. Naš uređivački proces osigurava da vam možemo pružiti najtačniji, najrelevantniji i najpristupačniji mogući sadržaj.

Naporno radimo na stalnom poboljšanju, pa želimo da čujemo od vas kako bismo mogli da budemo bolji. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o tačnosti ili upotrebljivosti našeg sadržaja ili smatrate da je članak zastareo, možete nas obavestiti preko kontakt stranice.