Autori i Lekari

Medicinski saradnici neumorno rade na obezbeđivanju naučne tačnosti i integriteta sadržaja na Kavanali-u.


Naša medicinska mreža je sastavljena od stručnjaka i lekara (zdravstvenih radnika) iz istraživačkih institucija, profesionalnih organizacija i privatne prakse sa raznolikom i opsežnom ekspertizom u svojim oblastima.

Donose iskustvo iz čitavog spektra medicinskih specijalnosti, kao i svoju perspektivu iz dugogodišnje kliničke prakse, istraživanja i radu sa pacijentima kako bi se osiguralo da čitaoci Kavanali-a dobiju najkvalitetnije zdravstvene informacije.

Lekari proveravaju članke (revizija) kako bi osigurali da su informacije medicinski tačne, ažurne sa trenutnim standardom nege (kako je određeno smernicama za dijagnostiku i lečenje) i da su tačni citati istraživanja. Kao takav, naš sadržaj je tačan odraz kliničkih razgovora koji se odvijaju u zdravstvu.

Lekari i medicinsko osoblje koje radi reviziju članka je povezano sa kredibilnim medicinskim sajtovima kao što je Minstarstvo Zdravlja Srbije | Lekarska Komora Srbije | Institut za javno zdravlje Srbije ''Dr. Milan Jovanović Batut'' | UNICEF Srbija | Svetska Zdravstvena Organizacija | Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije |

Kolektivno iskustvo lekara koji razvijaju sadržaj može se videti u člancima koji osiguravaju da medicinski sadržaj bude na čelu zdravstvene zaštite.


Kontinuirani nadzor i analiza napretka u istraživanju zdravstvene zaštite pružaju našim posetiocima uvid u nove kliničke smernice, odobrenja ili povlačenja lekova i glavne preporuke iz prakse. Zdravstvena zaštita se neprestano razvija, a sadržaj, proizvodi i usluge Kavanali-a se razvijaju u skladu sa tim, pružajući našim čitaocima informacije i analize potrebne za donošenje odluka na osnovu informacija. Kao predvodnici zdravstvene zaštite, zdravstveni radnici koji sarađuju sa Kavanali-jem ispunjavaju svoju misiju kada nam naši čitaoci kažu da se osećaju pametnije i sigurnije u svoje medicinsko znanje.

Za autore, kreatore članka (sadržaja) pažljivo biramo autore i redovno ih obučavamo. Naš urednički tim pažljivo bira stručne kreatore sadržaja (autore). Proveravamo naše autore za stručnost i relevantno životno iskustvo. Obučavamo ih o istraživanju i pronalaženju najboljih praksi, pružamo redovne povratne informacije i kontinuirano podučavanje.
Pogledajte naš uređivački proces.


Lista autora i lekara

Autori i kreatori članka


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:


Kreator članka:

Medicinski revizori (lekari)


Medicinska revizija:


Medicinska revizija: