Biljana Marjanović

kontakt

Poznaje tematiku iz oblasti zdravlja, izučava i alternativne metode lečenja kao i fitofarmaciju. Piše jasno, koncizno i stilski ujednačeno u saradnji sa lekarima i referentnim medicinskim izvorima. Nekada je vodila svoj blog iz oblasti reciklaže. Kreator članka na medicinskom portalu Kavanali od 2023 god. Profil na društvenim mrežama FaceBook


Naš uređivački proces

U Kavanali-u smo posvećeni da vam pružimo pouzdane, pristupačne i tačne informacije kako biste bili informisani o zdravstvenom problemu, vašem zdravlju i dobrobiti.
Koristimo uređivački proces kako bismo osigurali da vam dajemo najbolje moguće informacije.
Naš uređivački proces razvio je tim Kavanali. To je okosnica svega što radimo. Pročitajte detaljnije o našem procesu.