Podrška Deci sa Smetnjama u Razvoju: jednostavni saveti za svakodnevni život

dete sa smetnjama u razvoju

Članak ažuriran 16. феб, 2024.

Milica Koprivica Kreator članka Milica Koprivica

Najnovija istraživanja iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije potvrđuju da se broj dece sa smetnjama u razvoju uvećava iz godine u godinu. Prve sumnje roditelja da postoji odstupanje u razvoju javljaju se, uglavnom, posle 12. meseca.

Stoga nas ne čudi, što u savremenoj, digitalnoj eri, roditelji u takvoj situaciji prve savete traže na internetu.

Ipak, u slučaju bilo kakvih sumnji, neophodno je obratiti se stručnjaku zarad kompletne procene razvoja i eventualnog usmeravnja na stimulativne tretmane. Na taj način obezbeđujemo detetu blagovremenu i efikasnu re/habilitaciju.

Prva zapažanja roditelja

Zahvaljući sve većoj edukaciji roditelja i dostupnosti informacija, prvi znaci odstupanja se sve ranije uočavaju, što otvara prostor za ranu i pravovremenu intervenciju. Postavlja se pitanje: zašto baš oko prvog rođendana?

Postavite Pitanje ✏️ Objavite Komentar

Ovo je period kada roditelji očekuju da se javi prva reč, da dete načini prvi samostalni korak, da jede čvrstu hranu, da uživa u interakciji sa svojom okolinom i poznatim osobama, da razume i ispunjava jednostavne naloge. Ukoliko nešto od navednog izostaje, javlja se sumnja.

hemo 500x420

Neretko, odsustvo prve reči sa značenjem je prvi alarm za roditelja zbog kojeg se obraćuju stručnjacima za savet.

Odstustvo prve reči sa značenjem

U ovoj situaciji neophodno je proceniti i kakvo je razumevanje deteta, ali i apsekte koji se na prvu ruku ne čine direktno povezanim sa govrno-jezičkim razvojem, budući da dečiji razvoj predstavlja sinhrono sazrevanje i usvajanje razvojnih miljokaza iz oblasti grube i fine motorike, kognitivnog razvoja, govorno-jezičkog razvoja i socio-emocionalnog razvoja.

program za mrsavljenje

Smernice za roditelje u cilju ranog prepoznavanja odstupanja u razvoju

Shodno gore navedenom, zadržaćemo se samo na osnovnim miljokazima koje bi dete sa navršenih godinu dana trebalo da ima usvojene:

 • lokalizuje zvuk i govor u prostoru (dete između 2. i 4. meseca okreće glavu ka izvoru zvuka),
 • odaziva se na poziv po imenu (dete uzrasta 4-6 meseci na poziv po imenu usmerava pogled i/ili smešak onom ko ga poziva),
 • uspostavlja i održava kontakta pogledom u socijalnim interakcijama,
 • vizuomotorna koordinacija (koordinacija oko-ruka; da li oko prati ruku u aktivostima koje zahtevaju istovremenu upotrebu vizuelnih i motoričkih veština. Primer: zvečka, bacanje predmeta, umetanje oblika u rotor),
 • bilateralna koordinacija i prelazak preko središnje ose tela (primer: tapšanje),
 • hoda pridržavajući se za ruku ili nameštaj ili čini nekoliko samostalnih koraka
 • razume verbalnu zabranu i zaustavlja svoju aktivnost na –„ne“,
 • koristi pokazni gest u cilju zadovoljavanja svojih potreba (pokazuje prstom ka igrački koju želi da dobije),
 • koristi pokazni gest u cilju deljenja interesovanja i zajedničke pažnje (pokazuje prstom macu na ulici),
 • pokazuje „gde je pametna glava“ i „gde zeka pije vodu“
 • usmerava pogled ka pojmovima iz okruženja koje imenujete i/ili pokazuje prstom u njihovom pravcu,
 • udvaja slogove (ta-ta-ta, ba-ba-ba itd.),
 • imitira onomatopeje (av-av, muu itd.),
 • koristi bar jednu reč sa značenjem (primer: doziva „mama“ gledajući u njenom pravcu sa ciljem da skrene pažnju majke).

Uočili smo određena odstupanja: Šta dalje?

Prvi korak svakako jeste odlazak kod stručnjaka koji će uraditi procenu deteta i posavetovati vas oko eventualnih tretmana. Pored rada sa stručnim licem, značajnu ulogu u napretku deteta igra svakodnevna stimulaciju koja se odvija u kućnim uslovima.

Podrška i stimulacija od strane porodice su jedna od ključnih karika u lancu podrške deci sa smetnjama u razvoju.

Deca provode 24 časa, 7 dana u nedelji, u svom prirodnom okruženju u okviru porodice, a svega par sati nedeljno sa terapeutima. Stoga možemo reći, da je uloga roditelja kao koterapeuta dragocena u ovom procesu.

Ne zaboravimo, roditeljima je takođe potrebna podrška, ohrabrenje i usmerenje, kako bi svom detetu pružili što bolje uslove za dalji napredak.

Smernice za roditelje za ranu stimulaciju dece

Posmatrajući govorno-jezički razvoj, važno je napomenuti da razumevanje govora uvek prethodi produkciji. Da bi dete produkovalo jednu reč sa značenjem, neophodno je da razume oko 50 reči. Svaka aktivnost koju sprovodite zajedno sa detetom je odlična prilika za stimulaciju.

✨ Preporučujemo članak, disleksija, poremećaj veštine čitanja kod dece.

Verbalizujte detetu ceo tok aktivnosti koristeći se kratkim i jasnim iskazima. Deca uče putem čula, stoga, aktivirajte što više čula u procesu usvajanja novih pojmova (čulo vida, sluha, dodira, mirisa, ukusa).

Primer u toku hranjenja: sedimo naspram deteta tako da jasno može videti naše lice i šta držimo u ruci.
„Šta je to? To je jabuka. Kako jedeš jabuku? Am-am. Hajde ti. Am-am.”

U početku od deteta očekujemo samo motorne i verbalne imitacije, imitiranje naših pokreta i ponavljanje onomatopeja (am-am, av-av, itd).

Tražite od deteta da vam pokaže objekat koji držite u ruci (npr. „pokaži jabuku”), ukoliko to ne učini, njegovim prstićem pokažite objekat („to je jabuka”). Podstičite dete da što više koristi pokazni gest kada želi nešto da dobije tako što ćete njegov prstić usmeravati ka željenom objektu. Dajte detetu da ispita objekat kako biste aktivirali sva čula.

Zatim, možete tražite od deteta da vam da pojam na kojem radite („daj jabuku”), čime radite na razumevanju osnovnih naloga uz usvajanje određenog pojma. Takođe, važno je da detetu izlažete jedan po jedan objekat, kako bi lakše usmerilo i održalo pažnju na pojmu koji se usvaja.

Na sličan način možete stimulisati dete u različitim svakodnevnim aktivnostima i raditi na razvoju razumevanja osnovnih naloga („pokaži”, „daj”, „uzmi”, „donesi”).

Predlozi didaktičkih materijala za ranu stimulaciju

Igračka rotor sa osnovnim oblicima za ubacivanje, Dindolina-kula za slaganje krugova, drvene umetaljke sa vizuelnom podrškom, kocke, montesori kontrastne kartice, igračke nizalice, kartice sa osnovnim pojmovima ili igračke osnovnih pojmova (životinje, hrana itd.), slikovnice sa taktilnom podlogom.

Postavite Pitanje ✏️ Objavite Komentar

Postavite Pitanje ⬇️ Objavite Komentar

guest
3 Objave
Inline Feedbacks
View all comments
Ido
Ido
12/03/2024 04:30

Mali ima mi 6 godina neće da priča, priča mi engleski .mnogo je na mobilni ,šta da radimo hvala